OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > PALVELUELÄMYSTEN TUOTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN (MSA2), LAUREA LEPPÄVAARA > PALVELUELÄMYSTEN TUOTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN, PÄIVÄTOTEUTUS, K22, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, K22, Leppävaara

Kevät 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
JOUSTAVA ASIAKASPALVELIJA
                                   
Matkailu- ja tapahtumapalvelut 5
     
           
           
Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset 0                                    
Hygieniapassi 0                                    
Intercultural Approach to Design Thinking 10  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Laatu ravitsemispalveluissa 10
     
           
           
Serviceinriktad svenska 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ
                                   
Asiakaslähtöiset palvelut 5
     
           
           
Asiakassuhteiden johtaminen 5  
       
           
       
Palveluyrityksen kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5  
     
           
         
Palveluyrityksen liiketoiminta ja markkinointi 10  
     
           
         
Palveluyrityksen toimintaympäristö 5  
       
           
       
PALVELUINNOVAATIOIDEN KEHITTÄJÄ
                                   
Business Game 5  
       
           
       
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Palveluinnovaatiot 10    
       
           
     
Palvelujärjestelmien kehittäminen 10  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
       
           
       
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
       
           
     
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
467231.50.54626461615.50.504626461615.50.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
TAPAHTUMAPALVELUJEN TUOTTAJA
()
                                   
Kokous- ja kongressipalvelujen kehittäminen elämykseksi 10                                    
Tapahtumaturvallisuus 5                                    
Tapahtumatuotannon perusteet 5                                    
Tapahtumatuotanto käytännössä 5                                    
Vastuullinen tapahtuma 5                                    
Tapahtumamuotoilu 5                                    
Trendit ja tapahtumien tulevaisuus 5                                    
RUOKAPALVELUIDEN UUDISTAJA
()
                                   
Current Issues and Future Trends in Hospitality Field 5                                    
Ruokapalvelujen kehittäminen elämykseksi 10                                    
Ruoka- ja juomakulttuuri 5                                    
Terveyttä ruoasta 5                                    
Aistinvarainen ruokapalveluiden kehittäminen 5                                    
Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus 5                                    
Elämyksellinen juomamaailma 5                                    
TOURISM SERVICE DEVELOPER
()
                                   
Tourism Marketing 5                                    
Discovering Tourism 5                                    
Hotel Management 10                                    
Business Online Visibility 5                                    
Ruoka- ja juomamatkailu 5                                    
Tourism Destinations Management 5                                    
Tourism Grand Tour 5                                    
VALMENTAVA ESIMIES
()
                                   
Työyhteisön johtaminen 10                                    
Palvelutuotannon esihenkilötyö 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 46 72 31.5 0.5 46 26 46 16 15.5 0.5 0 46 26 46 16 15.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.