OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LIIKETALOUDEN KOULUTUS (HLY2), LAUREA YHTEINEN > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, S19, YHTEINEN, HLA219SN LIIKETALOUDEN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S19, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Liiketalouden koulutus, S19, yhteinen, HLA219SN Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, S19, Leppävaara

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10
     
           
           
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Svenska för tradenomer 5
       
           
         
Yritysjuridiikka
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Yritysjuridiikka 5
       
           
         
Oikeudellinen osaaminen 5                                    
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen 10
       
           
         
Kannattava liiketoiminta 10
       
           
         
Johtaminen ja esimiestyö 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5
     
           
           
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10  
         
           
     
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Service Business Management 5  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Harjoittelu 1 15
   
     
     
Harjoittelu 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Harjoittelu 2 15  
     
     
 
Harjoittelu 2 (Oikeudellinen osaaminen) 15                                    
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Opinnäytetyö 15  
     
     
 
74.554.521034.839.832.322.313.57.5034.839.832.322.313.57.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 74.5 54.5 21 0 34.8 39.8 32.3 22.3 13.5 7.5 0 34.8 39.8 32.3 22.3 13.5 7.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalouden koulutus, S19, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

HLA219SN Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, S19, Leppävaara