OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TOP2), PALVELUALAT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), S23, PALVELUALAT
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Palvelualat

Syksy 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
TAPAHTUMAPALVELUJEN TUOTTAJA
()
         
Tapahtumaprojekti 10          
Tapahtumamuotoilu 5
 
 
Trendit ja tapahtumien tulevaisuus 5
 
 
Tapahtumaturvallisuus 5
 
 
Business events (BE) elämyksenä 5          
Tapahtumatuotannon erityisalat 5          
Vastuullisuus tapahtumamatkailussa 5          
RUOKA- JA JUOMAPALVELUIDEN UUDISTAJA
()
         
Elämyksellinen juomamaailma 5
 
 
Ruoka- ja juomakulttuuri 5
 
 
Ruoka- ja juomapalveluiden kehittäminen elämykseksi 10
 
 
Terveyttä ruoasta 5
 
 
Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus 5
 
 
Ruoka- ja juomakonseptien kehittäminen 5          
Vastuullinen ruoka-alan yrittäjyys 5          
Villiyrttien käyttö elämystaloudessa 5          
MATKAILULIIKETOIMINTA
()
         
Majoitusliiketoiminnan johtaminen 10          
Matkailumarkkinointi 5          
Special interest -matkailu 5          
Liiketoiminta matkailukohteessa 5          
Matkailun tiekartta tulevaisuuteen 5          
Kansainvälinen matkailuprojekti 10          
Ruoka- ja juomamatkailu 5          
MUU TÄYDENTÄVÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OSAAMINEN
()
         
Tapahtumatuotannon perusteet 5          
Matkailun perusteet 5          
4535103510
KAUNEUDENHOITO- JA KOSMETIIKKA-ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
KOSMETIIKKATUOTE
()
         
Kosmetiikkalaboratorio 5          
Kosmetiikkabrändi 10          
KOSMETIIKKATUOTTEEN RAAKA-AINE
()
         
Raaka-ainetietous 10          
Ideasta tuotteeksi 5          
HYVINVOINTIA KOSMETIIKAN RAJAPINNOILLA
()
         
Valmentava johtajuus 5          
Kosmetiikka tänään 5          
Kosmetiikan ravintolisät 5
 
 
55050
TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
YRITYSTURVALLISUUS
()
         
Tieto- ja kyberturvallisuuden hallinta 10
 
 
Työterveys, -turvallisuus ja laatu 10
 
 
YHTEISKUNNAN VARAUTUMINEN
()
         
Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen 10
 
 
Kansainvälinen turvallisuus 5
 
 
Rikoksentorjunta 5
 
 
RISKIENHALLINTA
()
         
Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen 10
 
 
Liiketoiminnan jatkuvuus 5
 
 
Ympäristöriskien hallinta 5
 
 
6030303030
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet 5
 
 
Turvallisuus- ja riskienhallinta-alan projektityöskentely 5
 
 
Futudemy: Innovate Future-ready Smart Business and Service Ideas 2          
10100100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 120 80 40 80 40

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.