OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TON2), TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT) > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), S22, TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT)
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
OSAAMISPOLKU: DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
()
         
OHJELMISTOJEN JA DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU
()
         
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5
 
 
Digitaalisen palvelun mallinnus 5
 
 
Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu 5
 
 
Introduction to Mobile App Design and Development 5
 
 
20200200
SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN
()
         
Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä 5
 
 
Web App Development with PHP/SQL 5
 
 
Full Stack -sovelluskehitys 5
 
 
Web Content Management Systems 5
 
 
Building and Deploying Cross Platform Mobile Apps 5
 
 
Olio-ohjelmointi 5
 
 
Sovelluskehitysprojekti 5
 
 
C#-ohjelmointi 3
 
 
Python-ohjelmointi 3
 
 
PHP-ohjelmointi 3
 
 
C-ohjelmointi 3
 
 
Olio-ohjelmointi C++ -kielellä 3
 
 
Ohjelmoinnin perusteet C++ -kielellä 3
 
 
Ruby-ohjelmointi 3
 
 
56560560
TESTAUS JA LAADUNVARMISTUS
()
         
Ohjelmistotestauksen perusteet 5
 
 
Ohjelmistojen toiminnallinen testaus 5
 
 
Käytettävyyden arviointi ja testaus 5
 
 
Ohjelmistorobotiikka (RPA) 5
 
 
20200200
MUU TÄYDENTÄVÄ IT-OSAAMINEN
()
         
Introduction to Information Security 5
 
 
Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5
 
 
Ääni- ja videotuotanto 5
 
 
Mediaelementtien suunnittelu ja toteutus 5
 
 
Fundamentals of Subscription Economy 2
 
 
22220220
OSAAMISPOLKU: CYBER SECURITY
()
 
 
INFORMATION INFRASTRUCTURE AND SECURITY
()
         
Internet Infrastructure and Security 10
 
 
Network Applications 5
 
 
75750750
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
()
         
Introduction to Information Security 5
 
 
Information Security Management 5
 
 
10100100
CYBERSECURITY TECHNOLOGIES
()
         
Systems Security 5
 
 
Network and Applications Security 5
 
 
Enterprise Security and Practitioners 5
 
 
Cybersecurity Analyst 5
 
 
20200200
CYBERSECURITY WORK-LIFE PRACTICES
()
         
Cybersecurity Project 5
 
 
Cybersecurity Hackathon Project 3
 
 
Cybersecurity Working Life Practices 2
 
 
10100100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 233 233 0 233 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.