OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN KOULUTUS (HTA2), LAUREA LEPPÄVAARA > TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K23, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara

Kevät 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Markkinoinnin perusteet 10  
     
           
         
Yritysjuridiikka 5
     
           
           
Svenska för tradenomer 5  
     
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
                                   
Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10
     
           
           
Varautuminen 5  
     
           
         
Tieto- ja kyberturvallisuus 5  
     
           
         
Johtaminen ja johtajuus 5  
     
           
         
Professional Communication in English 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
                                   
Service Design 10    
       
           
     
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Digital Marketing and Sales 10  
       
           
       
Data-driven Decision Making 5  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
       
           
       
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
517226.50.55131411115.50.505131411115.50.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
YRITYSTURVALLISUUS
()
                                   
Tieto- ja kyberturvallisuuden hallinta 10                                    
Työterveys, -turvallisuus ja laatu 10                                    
YHTEISKUNNAN VARAUTUMINEN
()
                                   
Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen 10                                    
Kansainvälinen turvallisuus 5                                    
Rikoksentorjunta 5                                    
RISKIENHALLINTA
()
                                   
Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen 10                                    
Liiketoiminnan jatkuvuus 5                                    
Ympäristöriskien hallinta 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Turvallisuus- ja riskienhallinta-alan projektityöskentely 5                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 51 72 26.5 0.5 51 31 41 11 15.5 0.5 0 51 31 41 11 15.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.