OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > HTA2 TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN KOULUTUS, LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

HTA2 Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, Laurea Leppävaara
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, turvallisuusala (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot