OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) > HTA2 TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN KOULUTUS, LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen)

HTA2 Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, Laurea Leppävaara
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, turvallisuusala (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot