OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > PALVELUAJATTELU JA PALVELUMUOTOILU ORGANISAATION TOIMINNASSA, TÄYDENNYSKOULUTUS (UXA3), LAUREA LEPPÄVAARA > PALVELUAJATTELU JA PALVELUMUOTOILU ORGANISAATION TOIMINNASSA, TÄYDENNYSKOULUTUS, K19
Täydennyskoulutus

Palveluajattelu ja palvelumuotoilu organisaation toiminnassa, täydennyskoulutus, K19

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 1
Palveluajattelu ja palvelumuotoilu organisaation toiminnassa 5
 
 
 
505050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5 0 5 0 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kokonaisuus muodostuu viidestä moduulista, jotka muodostavat kattavan kokonaisuuden siitä, miten organisaation toimintoja, palveluita ja liiketoimintaa voidaan kehittää asiakaskeskeisemmäksi palvelumuotoilun keinoin. Moduulit: Palvelumuotoilun perusteet ja palvelulogiikka, yhteiskehittäminen, asiakasymmärrys palvelumuotoilun ytimessä, ideointi ja ennakointi osana kehittämistä, palvelukonsepti ja arvonluonnin malli.