OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUS (UXG2), LAUREA OTANIEMI > KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUS, TÄYDENNYSKOULUTUS, OTANIEMI, UXG222KU, KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUS, K22, OTANIEMI
Täydennyskoulutus

Kokemusasiantuntijakoulutus, täydennyskoulutus, Otaniemi, UXG222KU, Kokemusasiantuntijakoulutus, K22, Otaniemi

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 1

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kokemusasiantuntijakoulutus, täydennyskoulutus, Otaniemi

Yhteisvalmennus (5 op) on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla toimiville kokemusasiantuntijoille ja ammattilaisille. Valmennuksessa opitaan ymmärtämään, mitä kokemusasiantuntijuus on ja miten kokemusasiantuntijoiden ja sote-ammattilaisten välistä yhteistyötä rakennetaan. Kaikkien valmennukseen osallistujien kokemustietoa käytetään yhteisen oppimisen välineenä.

Tasavertaista jaettua asiantuntijuutta hyödynnetään yhä enemmän sosiaali- ja terveysalalla. Palvelujen kehittäminen moniammatillisessa työryhmässä asiakkaiden näkökulmasta on tehokas tapa kehittää nykyisiä toimintamalleja. Valmennuksessa hyödynnetään reflektoivaa prosessiluonteista oppimista sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Yhteisvalmennus sisältää aloitusorientaation, kuusi lähipäivää, itsenäistä työskentelyä sekä työskentelyä organisaation kehittämistehtävän parissa. Valmennuksen aikana kehitetään kokemusasiantuntijatoimintaa omassa yksikössä.

UXG222KU, Kokemusasiantuntijakoulutus, K22, Otaniemi