OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN ERIKOISPÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ TÄYDENNYSKOULUTUS (USG), LAUREA OTANIEMI > RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN ERIKOISPÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ KOULUTUS, KEVÄT 2020, OTANIEMI
Täydennyskoulutus

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus, Kevät 2020, Otaniemi

Kevät 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
LÄÄKEHOIDON EETTINEN JA JURIDINEN TIETOPERUSTA HOITOTYÖSSÄ
               
Orientaatio, tuutorointi ja sairaanhoitajan laajennettu tehtävänkuva 1
 
   
   
Lääkehoidon etiikka ja juridiikka 5
 
 
24240240
KLIININEN TUTKIMINEN, PÄÄTÖKSENTEKO JA HOITOTYÖN TOTEUTTAMINEN
               
Tautioppi 5
 
 
Kliininen tutkiminen 2
 
   
   
Patofysiologian perusteet 1
 
   
   
Päätöksenteko ja kliininen hoitotyön toteuttaminen 7  
 
   
 
51051005100
FARMAKOLOGIA JA LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN
               
Farmakologia 11
 
 
Reseptioppi 1
 
   
   
84840840
TURVALLINEN LÄÄKEHOITO ASIAKASTILANTEISSA
               
Kliininen hoitotyö 2  
 
   
 
Työssä tapahtuva oppiminen 10  
 
 
012084084
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 15 30 15 26 4 15 26 4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.