OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN ERIKOISPÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ TÄYDENNYSKOULUTUS (USG), LAUREA OTANIEMI > RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN ERIKOISPÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ KOULUTUS , S18, OTANIEMI
Täydennyskoulutus

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus , S18, Otaniemi

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
LÄÄKEHOIDON EETTINEN JA JURIDINEN TIETOPERUSTA HOITOTYÖSSÄ
         
Orientaatio, tuutorointi ja sairaanhoitajan laajennettu tehtävänkuva 1
 
 
Lääkehoidon etiikka ja juridiikka 5
 
 
55050
KLIININEN TUTKIMINEN, PÄÄTÖKSENTEKO JA HOITOTYÖN TOTEUTTAMINEN
         
Tautioppi 5
 
 
Kliininen tutkiminen 2
 
 
Patofysiologian perusteet 1
 
 
Päätöksenteko ja kliininen hoitotyön toteuttaminen 7
 
 
15150150
FARMAKOLOGIA JA LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN
         
Farmakologia 11
 
 
Reseptioppi 1
 
 
11110110
TURVALLINEN LÄÄKEHOITO ASIAKASTILANTEISSA
         
Työssä tapahtuva oppiminen 10
 
 
12120120
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 43 43 0 43 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.