Skip to main content

Professional Methods in Social Services (5 cr)

Code: V1570-3005

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Customer-Oriented Development of Social Service Practices (ZYV4), Laurea Tikkurila (Finnish)

Teachers

  • Ari Heikkinen
  • Teemu Rantanen

Groups

  • ZYV423SJ
    Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila

Objectives

Opiskelija
- ymmärtää työmenetelmien merkityksen sosiaalialan työssä,
- tuntee erilaisia sosiaalialan työorientaatioita, perinteitä, työmenetelmiä ja ymmärtää niiden merkityksen sosiaalialan asiakassuhteen kokonaisprosessin näkökulmasta ja
- osaa hankkia sosiaalialan ammatillisia työmenetelmiä ja niiden vaikuttavuutta koskevaa systemaattista tietoa.

Grading scale

Approved/Failed