Skip to main content

Practice Research Methods in Social Services (5 cr)

Code: V1569-3005

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Customer-Oriented Development of Social Service Practices (ZYV4), Laurea Tikkurila (Finnish)

Teachers

  • Tarja Juvonen
  • Teemu Rantanen

Groups

  • ZYV423SJ
    Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila

Objectives

Opiskelija:
- tuntee sosiaalityön käytäntötutkimuksen peruslähtökohdat ja ymmärtää tiedontuotannon merkityksen osana kehittämistoimintaa ja
- tuntee erilaisia sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan metodologisia lähestymistapoja ja
- hallitsee erilaisia tutkimusaineistojen analysoinnin lähestymistapoja.

Grading scale

Approved/Failed