Skip to main content

Management of the Future (5 cr)

Code: V1454-3005

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

2 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

60 % Contact teaching, 40 % Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Futures Studies and Customer-Oriented Services (HYV2), Laurea Tikkurila (Finnish)

Teachers

  • Tarja Meristö
  • Jukka Laitinen

Groups

  • HYV223KJ
    Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K23, Tikkurila

Objectives

Opiskelija osaa
- hyödyntää tulevaisuustietoa tulevaisuustyön lähtökohtana ja ymmärtää mitä tulevaisuudesta voidaan tietää ja kuinka tulevaisuustietoa voidaan kerätä
- tuottaa skenaariot tulevaisuuden mahdollisista, todennäköisistä ja toivottavista maailmoista
- kytkeä tulevaisuuden ennakoinnin strategiseen päätöksentekoon
- etsiä ja omaksua kotimaista ja kansainvälistä tutkimus- ja tulevaisuustietoa ja soveltaa sitä tulevaisuuksien ennakoinnin tukena

Grading scale

H-5