Skip to main content

Ethical Conduct and Decision-Making (5 cr)

Code: A9460-3008

General information


Enrollment

27.11.2023 - 03.12.2023

Timing

01.01.2024 - 31.07.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, sote

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Management and Development in Social and Health Care Reform (SYA5), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Annu Haho
  • Soile Juujärvi

Groups

  • SYA523SJ
    Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja reflektoida omia ja työyhteisön asenteita ja arvoja
- tunnistaa ja analysoida eettisiä ongelmia moniammatillisessa yhteistyössä, lähijohtamisessa ja organisaation kehittämisessä
- ratkaista eettisiä ongelmia ammattialan arvoja ja eettisiä teorioita hyödyntäen
- perustella eettisiä ratkaisujaan osana ammatillista päätöksentekoa ja johtamista
- ajaa potilaan tai asiakkaan oikeuksia
- käynnistää toimenpiteitä eettisen toimintakulttuurin kehittämiseksi

Grading scale

Approved/Failed