Skip to main content

Individual Economic Decision Making (5 cr)

Code: A9393-3005

General information


Enrollment

23.05.2022 - 29.05.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

1 op

RDI proportion

3 op

Mode of delivery

80 % Contact teaching, 20 % Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

21 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Behavioral Insights and Choice Architecture (HYV8), Laurea Tikkurila (Finnish)

Teachers

  • Markus Kanerva
  • Kaisa Hytönen

Teacher in charge

Kaisa Hytönen

Groups

  • HYV822SJ
    Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu, yamk, S22, Tikkurila

Objectives

Opiskelija osaa
- arvioida ja tunnistaa työelämän kannalta oleellisia yksilön päätöksentekoon liittyviä ilmiöitä
- tulkita ja tarkastella yksilön päätöksentekoon liittyviä tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksellisia tekstejä
- analysoida yksilön päätöskäyttäytymistä käyttäytymistaloustieteen psykologisesta näkökulmasta
- tunnistaa tunteiden ja rationaalisuuden roolin päätöksenteossa
- tunnistaa eettisen toiminnan periaatteita päätöksenteon ilmiöiden soveltamisessa

Teaching methods

The implementation plan is available in Finnish.

Grading scale

H-5