CURRICULA > MASTER’S DEGREE, BLENDED LEARNING > DEGREE PROGRAMME IN SERVICE DESIGN (MYA3), LAUREA LEPPÄVAARA (FINNISH)
Master’s degree, blended learning

Degree Programme in Service Design (MYA3), Laurea Leppävaara (Finnish)
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 ECTS

Restonomi (ylempi AMK)

  • Curricula
  • Implementations