CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > DRAAMATARINAT OPETUKSESSA, TÄYDENNYSKOULUTUS (UZY), LAUREA > DRAAMATARINAT OPETUKSESSA (NOT TRANSLATED), DRAAMATARINAT OPETUKSESSA TÄYDENNYSKOULUTUS TIKKURILA (NOT TRANSLATED)
Continuing education

,

Autumn 2018

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1
Search: ECTS 1 1A 1S 1 2
5
 
 
55050
ECTS credits per period / semester / academic year 5 5 0 5 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Draamatarinat opetuksessa (not translated)

OPH:n rahoittama täydennyskoulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle.
”Draamatarinat opetuksessa” -koulutuksessa opitaan tarinoiden ja draaman yhdistämistä pedagogiseksi toiminnaksi, joka palvelee varhaiskasvatuksen oppimisen alueita, esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia ja 1 -2 luokkien eheytettyä opetusta. Koulutus on rakennettu siten, että draaman työtapojen kokeilu ja soveltaminen alkaa pienin askelin omien ryhmien kanssa ensimmäisen lähijakson jälkeen. Koulutus antaa konkreettisia työtapoja vahvistaa lasten leikkiä, mielikuvitusta, ilmaisun eri muotoja sekä sosiaalisia taitoja draamatarinoiden kautta. Osallistujien oma luovuus vahvistuu ja tarinallisuuden ja draaman
työtapojen yhdistäminen tulee luontevaksi pedagogiseksi käytänteeksi. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena,
lähiopetuksessa painottuu oma osallistuminen ja kokemuksellinen oppiminen, verkossa olevat etätehtävät syventävät
teoreettista ja käytäntöön soveltavaa osaamista. (not translated)