CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > PALVELUAJATTELU JA PALVELUMUOTOILU ORGANISAATION TOIMINNASSA, TÄYDENNYSKOULUTUS (UXA3), LAUREA LEPPÄVAARA > PALVELUAJATTELU JA PALVELUMUOTOILU ORGANISAATION TOIMINNASSA, TÄYDENNYSKOULUTUS, K19
Continuing education

Palveluajattelu ja palvelumuotoilu organisaation toiminnassa, täydennyskoulutus, K19

Spring 2019

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1S 2A 1 1
Palveluajattelu ja palvelumuotoilu organisaation toiminnassa 5
 
 
 
505050
ECTS credits per period / semester / academic year 5 0 5 0 5 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Kokonaisuus muodostuu viidestä moduulista, jotka muodostavat kattavan kokonaisuuden siitä, miten organisaation toimintoja, palveluita ja liiketoimintaa voidaan kehittää asiakaskeskeisemmäksi palvelumuotoilun keinoin. Moduulit: Palvelumuotoilun perusteet ja palvelulogiikka, yhteiskehittäminen, asiakasymmärrys palvelumuotoilun ytimessä, ideointi ja ennakointi osana kehittämistä, palvelukonsepti ja arvonluonnin malli. (not translated)